zaterdag 23 januari 2016

#Vlaamsbelang

"niet *zagen, ouwe *zaag" ( Vlaams Blok ? )
Acryl op metaal
59 x 35 cm

Populisme : "een stem" uit "het volk"

ALLES IS DISCRIMINATIE !

Onder discriminatie verstaat men het anders behandelen van mensen of groepen (meestal minderheden) op basis van uiteenlopende kenmerken zoals afkomstrasgeboortelandgeloofpolitieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoontensekseseksuele geaardheidtaalhandicapleeftijd, enzovoort. Discriminatie staat het grondbeginsel, dat zegt dat alle mensen gelijkwaardig zijn, in de weg. Discriminatie veronderstelt echter niet alleen een afzonderlijke behandeling, maar ook het ontbreken van rechtvaardiging voor deze aparte behandeling.


dit is wel een soort van scchilder EI van culumbus dat je moet snsppen , anders ber gijpjp je er nix van.. 

"Fans" .... Follow by Email ( Only new 2016 Art Works )